Što je Shovelware?

Shovelware je pogrdan izraz za softver (ili zbirku softvera) koji je poznat po svojoj količini, a ne po kvaliteti ili korisnosti. Primjer softvera za skeniranje je CD-ROM koji sadrži loše-kvalitetne softverske proizvode koji su prethodno ponuđeni pojedinačno na disketi.

Crapware, uvjeti softvera