Što je Pivot tablica?

Stožerna tablica je alat koji se koristi u programima za proračunske tablice namijenjenim prikupljanju informacija iz jedne tablice ili proračunske tablice, a zatim sažima podatke o sekundi. Osim što se podaci lakše čitaju, tablice podataka također omogućuju korisniku da odabere jedan ili više popisa vrijednosti te da pregledno ili manipulira podacima na koristan način. Mogu se koristiti za izračunavanje ukupnih vrijednosti, pružanje prosječnih vrijednosti ili prikaz podataka u kategoriziranoj metodi za pregled (u suštini, sažetak podataka po kategorijama).

Pivot tablice se često koriste u poslovnom svijetu za sumiranje podataka o prodaji, kako bi se lakše vidjeli podaci o prodaji po kategorijama, odjelu, lokaciji itd. Može se koristiti na sličan način, ali i za pregled troškova, umjesto prodaje.

Savjet: Formule se također mogu koristiti s pivot tablicama za izračunavanje ukupnih vrijednosti, prosjeka, standardnih devijacija i još mnogo toga.

Formule, Google tablice, Microsoft Excel, uvjeti softvera, proračunske tablice, izrazi u proračunskoj tablici