Što je Mysqldump?

Mysqldump je dio paketa relacijskih baza podataka mysql koji vam omogućuje da "deponirate" bazu podataka, ili zbirku baza podataka, za backup ili prijenos na drugi SQL poslužitelj. Poslužitelj koji uvozi baze podataka ne mora biti mysql.

Tipičan način korištenja mysqldumpa je jedna od sljedećih naredbi:

 mysqldump [opcije] db_name [tablice] 
 mysqldump [opcije] - baze podataka DB1 [DB2 DB3 ...] 
 mysqldump [opcije] - sve baze podataka 

Upozorenje: Ako ne imenujete nijednu tablicu ili koristite opciju --databases ili --all-databases, cijele baze podataka se odbacuju.

Za više informacija pogledajte cjelokupnu dokumentaciju mysqldump naredbe.

Baza podataka, izrazi baze podataka, MySQL, SQL Server