Što je paket?

Paket se može odnositi na sljedeće:

1. Pojam koji se koristi za opisivanje procesa grupiranja informacija zajedno u jednu datoteku, uzrokujući da svi podaci zauzimaju manje prostora na uređaju za pohranu. Nakon što se podaci pakiraju, mogu se raspakirati na izvornu lokaciju.

2. Linux naredba, pogledajte stranicu naredbe paketa za dodatne informacije.

Napomena: Uporaba paketa je općenito zastarjela; moderni kompresijski programi kao što je gzip zauzeli su njegovo mjesto, iako je Huffmanovo kodiranje još uvijek široko podržano.

Compress, Software terms, Raspakirajte