Koja je moja IP adresa?

Kada pokušavate odrediti vašu IP adresu, zapamtite sljedeće.

Lokalni IP nasuprot IP-a

Ako se nalazite u kućnoj mreži ili iza usmjerivača, vaša će lokalna ili interna IP adresa biti drugačija od one prikazane na mreži. Pogledajte korake u određivanju IP adrese lokalne mreže.

IP adresa modemske veze

Ako se povezujete s internetom pomoću modema (dial-up), IP adresa će gotovo uvijek biti različita svaki put kada se povežete s internetom.

Vaša se IP adresa može promijeniti

Iako mnogi davatelji usluga širokopojasnog pristupa Internetu svojim korisnicima daju statičku IP adresu, IP adresa se još uvijek može promijeniti.

Koraci na određivanju IP adrese

Da biste odredili vanjsku IP adresu, upotrijebite besplatni uslužni program System Information, koji prikazuje vašu IP adresu, naziv računala i više informacija o računalu.

Također možete pregledati našu stranicu o tome kako pronaći IP adresu moje računalne mrežne kartice.