Što je homomorfno šifriranje?

Homomorfna enkripcija je vrsta kriptografije koja omogućuje izvođenje operacija na šifriranom šifriranju koje, kada se dešifrira, ima predvidljive rezultate u čistom tekstu. Drugim riječima, možete promijeniti šifriranu verziju teksta, a izvorni tekst prikazuje istu vrstu promjene.

Kako radi?

Ako imate dva niza, Hello i World!, možete ih šifrirati pojedinačno da biste stvorili nizove šifriranih tekstova j4u90a i H7r3Sp . Ako želite spojiti ta dva niza šifriranih tekstova da biste proizveli j4u90aH7r3Sp, i dešifrirajte taj niz kako biste proizveli Hello World!, tada je enkripcija bila homomorfna.

Dodatne homomorfne informacije o šifriranju

Homomorfne šifre šifriranja nazivaju se kriptografski prilagodljivima jer možete promijeniti otvoreni tekst izmjenom šifriranog teksta. U nekim slučajevima to može biti sigurnosni rizik: zlonamjerna treća strana može promijeniti tajnu poruku bez potrebe da je prvo dešifrira. U drugim slučajevima, ona ima potencijalnu korist: višestruke prijateljske stranke mogu kombinirati svoje podatke bez potrebe da čitaju tajne podatke drugih.

Šifriranje, sigurnosni izrazi