Što je Mput?

Kratki za višestruke stavke, mput je FTP naredba koja se koristi za učitavanje više datoteka odjednom kada je spojen na udaljeno računalo. Pogledajte našu stranicu o tome kako koristiti FTP za informacije o mput i drugim FTP naredbama.

Skraćenice računala, FTP, Put, uvjeti softvera, Upload