Kako kopirati disketu na drugu disketu

Upotrijebite naredbu za MS-DOS diskiranu kopiju slijedeći korake u nastavku.

Kopirajte disketu u disketu iz naredbenog retka

diskcopy a:

Nakon što upišete gornju naredbu i pritisnete enter, trebat će vam se tražiti izvorna disketa koja je već u pogonu. Nakon što počne kopirati informacije koje će tražiti odredište, umetnite disk koji želite koristiti. Proces prebacivanja između izvornog i odredišnog diska može se dogoditi nekoliko puta ovisno o količini podataka na disketi.