Gubitak funkcionalnosti TV kartice nakon instalacije programa DirectX

Kada instalirate DirectX, dodaju se noviji upravljački programi za video i zvučne kartice. Video upravljački programi imaju ugrađene upravljačke programe za TV kartice, tako da će se prepisati, uzrokujući da kartica ne radi ili ne radi ispravno.

Da biste riješili taj problem, prvo pokušajte ponovno instalirati upravljačke programe za videozapise i upravljačke programe za TV kartice. Ako to ne riješi problem ili ako izgubite mogućnost korištenja DirectX-a, preporučujemo da kontaktirate proizvođača TV kartice ili računala. Oni bi trebali biti u mogućnosti reći vam da li imaju DirectX kompatibilne upravljačke programe koji će raditi s vašom TV karticom kao i softverom treće strane.