Koje verzije sustava Windows podržavaju USB 2.0?

Microsoft Windows ME, Windows 2000, Windows XP i sve buduće verzije sustava Windows podržavaju USB 2.0. Korisnici koji koriste Microsoft Windows 2000 mogu pronaći podršku za USB 2.0 u servisnom paketu 4 i na web-mjestu za ažuriranje sustava Windows. Korisnici sustava Microsoft Windows ME i Windows XP mogu nabaviti upravljačke programe za USB 2.0 i podršku tako što će posjetiti web-mjesto za ažuriranje sustava Windows.

Napomena: Ako na računalu nije prepoznata podrška za USB 2.0, opcija preuzimanja za upravljačke programe neće biti dostupna.

  • Kako ažurirati Microsoft Windows računalo.