Kako pokrenuti skupnu datoteku

Da biste pokrenuli skupnu datoteku, slijedite korake u nastavku gdje želite pokrenuti datoteku skupne obrade.

Batch datoteka se pokreće kao i svaka druga izvršna datoteka dvostrukim klikom na datoteku u sustavu Windows. Međutim, budući da se batch datoteka pokreće u naredbenom retku, ona odmah izlazi kada je gotova, tako da možete vidjeti samo crnu kutiju na trenutak.

Savjet: Ako se skupna datoteka zatvara prebrzo ili želite pročitati izlaz iz datoteke skupne obrade, možete urediti paketnu datoteku i dodati pauzu na kraj datoteke. Naredba za pauzu čeka unos korisnika prije nastavka.

Pokrenite skupnu datoteku iz naredbenog retka

Da biste pokrenuli skupnu datoteku, premjestite se u direktorij koji sadrži datoteku i upišite naziv skupne datoteke. Na primjer, ako se skupna datoteka naziva "hope.bat", možete upisati "nada" kako biste izvršili paketnu datoteku.