Što je PAL?

PAL se može odnositi na sljedeće:

1. Kratki za faznu izmjeničnu liniju, PAL je dominantan televizijski standard u cijeloj Europi, isporučujući 625 linija na 50 polustava u sekundi.

2. Stenografija za roditelje sluša, PAL se koristi u chatu od strane tinejdžera da dopuste drugima da nadziru svoje roditelje.

NTSC, SCART, Kratki i video pojmovi