Što je zadani korisnik?

Korisnički račun koji sadrži sve zadane postavke koje je definirao programer ili proizvođač računala. Na primjer, u sustavu Microsoft Windows XP na računalu postoji zadani korisnički račun kao mjesto za pohranjivanje svih zadanih postavki koje se koriste u sustavu Windows i na računalu. Ovaj se račun koristi svaki put kad se kreira novi korisnički profil, sve zadane postavke korisnika i datoteke kopiraju se u novi profil i kasnije se mogu modificirati na način na koji ih korisnik želi.

Zadano, Uvjeti mreže, Pojmovi operacijskog sustava, Korisnik