Što je PAD?

PAD se može odnositi na sljedeće:

1. Kada se referira na mrežu, PAD, skraćenica za paketni asembler / rastavljač, je uređaj ili značajka uređaja sposobnog za pretvaranje iz jednog paketa u drugi.

2. U elektroniku, PAD je kraj mjesto liniju kruga ili trag.

Računalne kratice, pojmovi elektronike, pojmovi mreže, Packet, Padding