Što je NodeList?

U DOM (Document Object Model) u preglednicima, NodeList je objekt koji se sastoji od popisa svih čvorova u dokumentu ili svih čvorova unutar određenog odabranog skupa čvorova. NodeList se može odabrati pomoću programskog jezika kao što je JavaScript. Na primjer, NodeList se može odabrati pomoću metode getElementsByTagName () objekta dokumenta u JavaScriptu. Donji primjer dobiva zbirku svih div čvorova u dokumentu.

 var div_nodes = document.getElementsByTagName ("div"); 

Ako u dokumentu postoje dva div elementa, NodeList (vrijednost varijable div_nodes ovdje) će sadržavati dva čvora. Ako postoje tri elementa, lista čvorova će sadržavati tri elementa, itd.

Programski uvjeti