Što je navigacijsko okno?

Predstavljeno u sustavu Microsoft Windows Vista, okno za navigaciju zamijenilo je traku Mjesta. Nalazi se na lijevoj strani prozora File Explorer, prozoru Open File ili Save File . Okno za navigaciju prikazuje sve pogone, povijest, radnu površinu i preuzimanja koja su bila na traci Mjesta. U nastavku je primjer Windows navigacijskog okna.

Drugi programi, kao što je Microsoft Word, imaju okno za navigaciju koje korisnicima omogućuje pronalaženje riječi ili drugog sadržaja u dokumentu. U nastavku se nalazi slika navigacijskog okna u programu Microsoft Word 2016.

Pronalaženje i prikazivanje navigacijskog okna

Ako okno za navigaciju nije vidljivo u prozoru Datoteka, Otvori datoteku ili prozoru Spremi datoteku, slijedite donje korake.

  1. Na vrhu prozora File Explorer, Open File ili Save File kliknite na karticu View .
  2. Na kartici Prikaz kliknite opciju Okno za navigaciju .
  3. Odaberite opciju okna za navigaciju u padajućem izborniku. Provjerite postoji li oznaka pokraj opcije na popisu.
  4. Navigacijsko okno sada bi trebalo biti vidljivo.

Da biste otvorili navigacijsko okno u programu Microsoft Word, možete učiniti nešto od sljedećeg.

  • Na kartici Početak u odjeljku Uređivanje kliknite opciju Traži .
  • Pritisnite kombinaciju tipki Ctrl + F na tipkovnici.

Traka Mjesta, uvjeti softvera