Što je enkapsulacija?

Inkapsulacija se može odnositi na bilo što od sljedećeg:

1. Kada se odnosi na umrežavanje, enkapsulacija je proces uzimanja podataka iz jednog protokola i njegovog prevođenja u drugi protokol, tako da se podaci mogu nastaviti preko mreže. Na primjer, TCP / IP paket koji se nalazi unutar ATM okvira je oblik enkapsulacije.

2. Kada se odnosi na programiranje, enkapsulacija je informacija u modulu ili dijelu koda koji omogućuje programu ili programeru korištenje koda sadržanog u programu.

Pojmovi mreže, uvjeti programiranja, tunel