Što je optomehanički miš?

Optičko-mehanički ili optomehanički miš sastoji se od lopte koja kotrlja jedan od dva kotača unutar miša. Svaki kotač sadrži krug rupa ili ureza koji omogućuju da LED svjetlo sjaji i detektira senzor. Kako kotač okreće ta svjetla predstavljaju X ili Y osu za pokazivač miša na zaslonu. Ovaj miš je precizniji od mehaničkog miša koji koristi samo kotače i valjke, međutim, nije dobar kao optički miš.

Mehanički miš, termini miša, optički miš