Kako poslati mapu e-poštom

Svi moderni web-klijenti ili grafički klijenti e-pošte svojim korisnicima omogućuju priključivanje različitih datoteka na poruke. Ako želite priložiti mapu koja sadrži jednu ili više datoteka, potrebno ju je komprimirati. Za nastavak prođite kroz korake u sljedećem odjeljku.

Napomena: Davatelji usluga e-pošte ograničavaju veličinu datoteka priloženih svakoj poruci. Ako premašite ograničenje veličine datoteke, poruka se možda neće poslati.

Izrada i slanje komprimirane mape

  1. Desnom tipkom miša kliknite prazno područje na radnoj površini sustava Windows.
  2. U padajućem izborniku koji se pojavi odaberite Novo, a zatim mapa .
  3. Kopirajte i zalijepite sadržaj željene mape u novu mapu (pogledajte odjeljak o dodatnim informacijama u nastavku ako trebate daljnje upute o tom postupku).
  4. Desnom tipkom miša kliknite mapu Nova, odaberite Poslato, a zatim Komprimirana (komprimirana) mapa .
  5. Upišite naziv relevantan za novi sadržaj komprimirane mape i pritisnite Enter .
  6. Otvorite klijent e-pošte po izboru i priložite mapu kao i bilo koju drugu datoteku.
  7. Ispunite adresu e-pošte primatelja, predmet, upišite svoju poruku i kliknite Pošalji .