Što je vanjska i unutarnja naredba?

U MS-DOS-u se izvršavaju dvije naredbe: interno i eksterno. Unutarnja naredba ugrađena je u datoteku command.com, a vanjska naredba nije i zahtijeva posebnu datoteku za rad.

Na primjer, ako vaše računalo nema datoteku fdisk.exe i pokušate koristiti naredbu fdisk, dobit ćete poruku o pogrešci "Loša naredba ili naziv datoteke". Fdisk je vanjska naredba koja radi samo ako je prisutan fdisk.exe ili, u nekim slučajevima, fdisk.com.

Međutim, sve dok se MS-DOS pokreće na računalu, interne naredbe, kao što je naredba cd, uvijek će biti dostupne i neće zahtijevati pokretanje drugih datoteka. Svaka od naredbi navedenih na stranici pomoći za MS-DOS označava koje su naredbe vanjske i unutarnje.

Zašto su potrebne unutarnje i vanjske naredbe?

Interne naredbe se češće koriste i važne su za rad i korištenje operacijskog sustava Windows. Ugrađujući ih u datoteku command.com, oni se mogu brzo pristupiti i uvijek dostupni u MS-DOS-u i Windowsu kada je to potrebno.

Vanjske naredbe su moćne naredbe i mogu pomoći pri rješavanju problema, poboljšanju izvedbe ili izvođenju drugih radnji. Tipično, vanjske naredbe imaju veće zahtjeve za resursima nego interne naredbe. Čuvanje u zasebnim datotekama, odvojeno od internih naredbi, pomaže u smanjenju opterećenja sustava Windows. Oni se također mogu dodavati u sustav Windows kad god je to potrebno kopiranjem datoteke vanjskih naredbi na računalo.