Kako stvoriti link za poštu na web stranici

Na svakoj vrsti web stranice trebate posjetitelju dati način slanja e-pošte. Jedan od najjednostavnijih načina izrade veze koja korisnicima omogućuje slanje e-pošte zove se veza e-pošte.

U nastavku je primjer kako možete koristiti HTML oznaku "A HREF" s uslugom mailto za stvaranje veze koja omogućuje posjetiteljima da vam pošalju e-poštu.

Kodirati

Primjer

E-mail Računalo Nada