Kako stvoriti slike kao veze bez granica

Svaka slika koja ima vezu ima obrub oko slike kako bi ukazala na to da je veza sa starijim preglednicima. Dodavanje u IMG HTML oznaku spriječit će da ta slika ima granicu oko slike.

Međutim, dodavanje svake slike ne bi samo oduzimalo vrijeme, već bi i povećalo veličinu datoteke i vrijeme preuzimanja. Ako ne želite da bilo koja od vaših slika ima obrub, izradite CSS pravilo ili CSS datoteku koja ima u nastavku kod.

img {border-style: none; }

Primjer