Pogon nije moguće defragmentirati jer je zaključan pomoću uslužnog programa diska

Da biste riješili taj problem, provjerite jesu li svi otvoreni programi zatvoreni i zatvorite sve programe u pozadini. Ako to ne riješi problem, možete pokrenuti i defrag kroz Safe Mode.