Što je UNC (Uniform Naming Convention)?

Kratica za Uniform Naming Convention ili Universal Naming Convention, UNC je standard za imenovanje i pristup mrežnom resursu. Na primjer, u Microsoft Windows 95 i novijim, korisnik bi pristupio dijeljenom resursu upisivanjem ili mapiranjem u ime dijeljenog sadržaja slično donjem primjeru.

 \\ računalo \ pogon 

Računalni akronimi, mrežni izrazi