Što je Postprocessor?

Postprocesor je bilo koji hardver ili softver koji obrađuje podatke kao kasni korak u procesu s više koraka, nakon završetka primarne obrade. U automatiziranoj proizvodnji, na primjer, softverski postprocesor može analizirati CAD model kako bi provjerio je li kompatibilan s automatiziranim proizvodnim hardverom.

U proizvodnji digitalnih medija postprocesor vrši prilagodbe prije dovršetka konačnog medija. Na primjer, postprocesor slike ili videozapisa može primijeniti prilagodbu boje na konačne slike, a postprocesor zvuka može primijeniti efekt reverba na konačni zvuk.

Digitalizator, Filter, Uvjeti hardvera, Preprocesor, Softverski uvjeti