Što je polimorfni virus?

Polimorfni virus stvara infekciju na računalu koje je poznato kao polimorfna infekcija koja stvara kopije samog sebe, pri čemu je svaka kopija različita da bi zavarala detekciju virusa i korisnike. Varijacije su obično različiti oblici šifriranja ili drugi potpisi koji programu za otkrivanje virusa otežavaju pronalaženje i uklanjanje virusa s računala.

Budući da jedan polimorfni virus može imati stotine ili tisuće varijanti, otežava otkrivanje svake varijante virusa. Programeri koji dizajniraju programe za otkrivanje moraju napisati dodatne linije koda kako bi programi bolje otkrili virusne infekcije. Čak i najbolji antivirusni programi mogu imati problema s otkrivanjem i čišćenjem polimorfnih infekcija ili ne davanjem lažnih pozitivnih rezultata. Međutim, antivirusni programi s heurističkim otkrivanjem imaju bolje vrijeme za otkrivanje tih vrsta virusa.

Polimorfizam, sigurnosni pojmovi, virus