Što je kod za ljepilo?

Kod računalnog programiranja, kod ljepila je bilo koji poseban kod koji djeluje kao posredni softver, koji čini postojeći kod kompatibilan s drugim sistemskim softverom ili hardverom.

Kod, Kompatibilan, Programski uvjeti