Što je Pixel Shader?

U računalnoj grafici, pixel shader, također poznat kao fragment shader, je program koji određuje boju, svjetlinu, kontrast i druge karakteristike jednog piksela (fragmenta). Programer koji je specijaliziran za pisanje pixel shader programa poznat je kao umjetnik sjenčanja .

Kako radi?

Shader se odnosi na kod koji određuje kako će se piksel pojaviti u prikazu virtualnog okruženja. Na primjer, ako je piksel koji treba prikazati na vidljivoj površini kugle, neki od faktora koje treba razmotriti su:

  • Koji izvori svjetlosti osvjetljavaju ovaj dio sfere i koje su vrste svjetlosti? Koje je boje svjetlo?
  • Koja je refleksija materijala površine kugle - reflektira li oštro poput metala, ili je raspršuje poput plastike?
  • Je li na površinu preslikana tekstura? Ako je tako, odgovarajući piksel u bitmapi teksture pridonijet će boji fragmenta.
  • Postoji li mapa koja je povezana s površinom kugle? Ako je tako, bitmapa ili matematički postupak će utjecati na svjetlinu svjetla kako bi simulirali neravnu teksturu na površini.
  • Je li površina djelomično prozirna? Postoje li djelomično transparentni objekti između kugle i fotoaparata?
  • Da li neki drugi predmeti bacaju sjene na sferu?

Programski pojmovi, mapiranje teksture