Što je fazna promjena?

Promjena faze je korak izveden pomoću CD-R, CD-RW, DVD-RAM i DVD-RW pogona. Promjena faze uključuje promjenu materijala na CD-u ili DVD-u iz amorfnog stanja u kristalno stanje, uzrokujući da površina reflektira drugačije. Promjenom načina na koji se površina reflektira moguće je na disku stvoriti 0 i 1 (binarno).

Uvjeti CD-a