Što je trajna memorija?

Trajna memorija je memorija kojoj se može pristupiti i nakon završetka procesa koji ga je stvorio. Tehnika može koristiti funkcije za pristup memoriji procesora izravno ili posebne API-je koji olakšavaju pristup niskoj razini memorije. Često će shema trajne memorije strukturirati podatke korištenjem datotečnog sustava za povezivanje identifikatora s podacima pohranjenim u RAM-u ili virtualnoj memoriji.

Računalna znanost, memorija, programski uvjeti