Što je Permalink?

Kratki za trajnu vezu, permalink je veza koja korisniku omogućuje povezivanje na post, članak, web-stranicu ili drugi internetski sadržaj koji se dinamički stvara. Permalinks se često automatski stvaraju na web-dnevnicima i online časopisima gdje korisnici često objavljuju kratke komentare ili dnevne aktivnosti. Permalink omogućuje posjetiteljima da povežu nekog drugog izravno na tu stranicu ili unos.

Primjerice, na našoj riječnoj riječi na dan računala, permalink omogućuje posjetitelju da pronađe vezu do definicije koja se ne mijenja jer se dnevna riječ mijenja svakodnevno.

Računalne kratice, pojmovi s Interneta, Link, Weblog