Što je NM (nikada ne misli)?

NM se može odnositi na bilo što od sljedećeg:

1. Znanstvena jedinica nm je kratica za nanometar, što je milijarditi dio metra. Proces izrade procesora kategoriziran je u nm, u odnosu na veličinu putova koji nose električnu struju na poluvodičkom siliciju procesora. Uski putovi dopuštaju više krugova po čipu, veću procesorsku snagu i veću energetsku učinkovitost.

2. Stenografski za sve, NM se koristi u chat sobama i tekstualnim komunikacijama. Nema veze, također se može skratiti kao NVM .

3. Kratica za ne mnogo, NM je još jedan izraz koji se koristi u chat sobama.

4. Kratica za ništa Ništa, NM se obično koristi u chat sobama.

5. Kratica za No Message, NM ili N / T (bez teksta) je još jedan izraz koji se koristi u chat sobama kako bi korisnici znali da je sve rečeno u predmetu.

Uvjeti razgovora, Skraćenice računala, NMU, NVMe