Što je Net Architect?

Neto arhitekta je u osnovi mrežni profesionalac koji dizajnira komunikacijske mreže, slično arhitekturi građevina koja projektira zgrade. Glavna zadaća mrežnog arhitekta je dizajnirati sve mrežne slojeve koji djeluju na mreži kako bi učinkovito funkcionirali jedni s drugima na siguran i isplativ način. Glavna odgovornost arhitekta mreže je da dizajnira "nacrt" cjelokupnog izgleda komunikacijske mreže, ilustrirajući kako svi njegovi slojevi komuniciraju jedan s drugim.

Umrežavanje, mrežni izrazi