Što je Nanosekunda?

Skraćeno kao ns ili nsec, nanosekunda je jedinica vremena koja predstavlja .000000001 (10-9) ili 1 milijarditi dio sekunde. Brzina memorije računala često je prikazana u nanosekundama, na primjer, 60ns, 40ns i 10ns su sve različite brzine vremena koje je potrebno računalu da pristupi memoriji. Što je taj broj niži, računalo će brže moći pristupiti memoriji. U trima gornjim primjerima, 10ns bi bila najbrža memorija.

Računalne kratice, Mjerenje, Memorijski pojmovi, Nano, Drugi