Što je Nan?

Kratica za ne broj, u matematici i računalnom programiranju NaN je nedefinirana ili nereprezentativna vrijednost, osobito u izračunima s pomičnim zarezom. Na primjer, 0/0 ili kvadratni korijen negativnog broja vratit će NaN rezultat.

U programiranju se NaN također može pojaviti ako vaše varijable ili drugi unos sadrže bilo koji znak koji nije broj ili razdoblje. Na primjer, pokušaj izračuna varijable slovima ili zarezima uzrokuje pogrešku NaN.

NaN primjer izlaza

Ovisno o operativnom sustavu, programskom jeziku ili programu, NaN se također može pojaviti kao bilo koji od dolje navedenih primjera. Svi ovi primjeri još uvijek znače da računalo ne može predstavljati vrijednost.

 • -1. # IND
 • 1. # Snana
 • 1. # QNAN
 • nan
 • NAN
 • NaN%
 • NaNQ
 • Nans
 • NotANumber
 • qNaN
 • Snana

Računalni akronimi, Negativni broj, Operativni sustav, Programski jezik, Programski izrazi, Nedefinirano