Što je više datoteka?

Kada upućujete na naredbu, više datoteka opisuje naredbu koja radi s više datoteka. Na primjer, naredba dir naredbenog retka sustava Windows može navesti više datoteka u jednoj naredbi kao što je prikazano u primjeru u nastavku.

 dir * .txt * .doc 

U gornjoj naredbi naredba dir će navesti sve datoteke u trenutnom direktoriju koje završavaju s .txt i .doc. Ova naredba se može još više proširiti dodatnim ekstenzijama datoteka.

Datoteka, uvjeti softvera