Što je MobileMe?

MobileMe je usluga koju je pružila tvrtka Apple koja je predstavljena na WWDC 9. lipnja 2008. Omogućila je korisnicima bežično sinkronizaciju e-pošte, kontakata, kalendara i drugih podataka između iPhone uređaja i računala. 30. lipnja 2012. Apple je zaustavio MobileMe i sve usluge vezane uz MobileMe, a danas je slična usluga poznata kao iCloud.

Apple uvjeti, iWeb, .Mac