Što je memorijska adresa?

Memorijska adresa je točno određena lokacija u RAM-u koja se koristi za praćenje mjesta pohranjivanja informacija. Na jednoj jedinoj memoriji računala može postojati 1 milijun, 2 milijuna ili više memorijskih adresa kojima se može pristupiti nasumično, zbog čega se memorija zove RAM (memorija s izravnim pristupom).

Popis adresa, Uvjeti memorije