Što je medijan?

Medijan je zbroj skupine brojeva, podijeljen s brojem u grupi. Na primjer, medijan vrijednosti 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 je 4, jer 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 je 28, a 28 podijeljeno sa 7 je 4.

U Microsoft Excelu, dolje navedena funkcija, kada se postavi u ćeliju, automatski će popuniti tu stanicu medijanom vrijednosti u ćelijama od A1 do A7.

 = Srednja (a1: a7) 

Prosječni, Modni, Proračunski uvjeti