Što je Pseudocode?

Pseudokoda se može odnositi na bilo što od sljedećeg:

1. Alternativno se naziva p-kod, pseudokoda je računalni programski jezik koji podsjeća na obični engleski koji se ne može kompilirati ili izvršiti, ali objašnjava rješenje problema.

2. P-Code je također skraćenica za upakiran kod, koji je vlasnički jezik koji je razvio Microsoft. Pomaže programerima u stvaranju manjih DLL-ova i aplikacijskih datoteka, kompajliranjem Visual Basica i Visual C ++ koda u strojni kod. Od uvođenja .NET okvira više se ne koristi Microsoftov P-kod.

Skraćenice računala, .NET, programski uvjeti, Pseudomachine