Što je MAU (jedinica za pristup medijima)?

Kratica za jedinicu za pristup medijima, MAU je također poznat kao Ethernet primopredajnik ili MSAU ( pristupna jedinica za više stanica ). MAU je adapter, konektor ili samostalni uređaj koji omogućuje povezivanje mrežnog uređaja s Token Ring mrežom. MAU je jedan oblik tolerancije kvarova koji pomaže u sprječavanju problema ako se mrežni uređaj ili računalo isključi i obično su dostupni kao aktivni ili pasivni. Pasivni MAU nije napajan i ni na koji način ne pojačava signal s uređaja. Aktivni MAU se pokreće i ponavlja i pojačava signal.

Računalni akronimi, Ethernet, mrežni izrazi, Token prsten