Što je Mail Exploder?

Alternativno se naziva reflektor pošte, a eksploder pošte je program, adresa e-pošte, usluga ili grupa koja za adresu zahtijeva samo jednog korisnika, računalo ili grupu. Kada se e-pošta pošalje na tu adresu, ona se automatski prosljeđuje ili eksplodira na više adresa e-pošte. Na primjer, u korporacijskom okruženju, grupa e-pošte za odjel za korisničke usluge može biti konfigurirana da dopusti bilo kome u tvrtki da pošalje e-poštu "Korisničkoj službi". Ova e-pošta bi se zatim preusmjerila na pristiglu poštu svakog zaposlenika službe za korisnike.

E-pošta, uvjeti e-pošte, uvjeti za Internet, mailing lista