Što je ceh?

Skupina ljudi u online igri koja zajedno rade u porazu nad stvorenjima ili drugim mobama koje se ne mogu obaviti same. Za razliku od stranke, ceh je stalna skupina i može sadržavati nekoliko stotina članova. Većina online igara sada podržava cehovski chat, koji omogućuje članu ceha da razgovara sa svim ostalim članovima online saveza i obično je mnogo lakši način pronalaženja nečega što treba učiniti.

Klan, uvjeti igre, MMORPG, Party, Player