Što je Gaussova piramida?

Gaussova piramida je tehnika obrade slike koja razgrađuje sliku u sukcesivno manje grupe piksela, u ponovljenim koracima, u svrhu zamućenja slike. Ime je dobio po njemačkom matematičaru Johannu Carlu Friederichu Gaussu. Ova vrsta preciznog matematičkog zamućenja u velikoj se mjeri koristi u umjetno inteligentnoj računalnoj viziji kao korak pre-obrade. Na primjer, kada je digitalna fotografija zamagljena na taj način, rubovi objekata se mnogo lakše detektiraju, omogućujući računalu da ih automatski identificira.

Kako radi?

"Piramida" je konstruirana tako da se opetovano izračunava ponderirani prosjek susjednih piksela izvorne slike i skaliranje slike prema dolje. Može se vizualizirati slaganjem postupno manjih verzija slike jedna na drugu. Ovaj proces stvara piramidalni oblik u kojem je baza piramide izvorna slika, a vrh je jedan piksel koji predstavlja prosječnu vrijednost cijele slike.

Programski uvjeti