Što je fizička adresa?

Fizička adresa može se odnositi na sljedeće:

1. Kada se odnosi na računala općenito ili na memoriju računala, fizička adresa je adresa memorije računala fizičkog hardverskog uređaja.

2. Kada se upućuje na mrežnu adresu, fizička adresa se ponekad koristi za opis MAC adrese.

Uvjeti memorije, Fizička, Virtualna adresa