Što je Front End?

Prednji dio može se odnositi na sljedeće:

1. Prednji kraj je grafičko korisničko sučelje računala koje olakšava korištenje. Primjerice, Microsoft Windows 3.11 bio je prednji dio za naredbeni redak MS-DOS-a. Prije Windowsa, korisnik je morao zapamtiti niz naredbi za izvršavanje zadataka u naredbenom retku koji su računalima otežavali većinu korisnika.

S Windowsom, kada je korisnik saznao kako koristiti miš i kretao se kroz Windows, računalo je postalo mnogo lakše za korištenje, ali još uvijek ima istu funkcionalnost MS-DOS-a.

Trebam li koristiti "front end" ili "front-end" u svom pisanju?

Kada se koristi kao imenica, "prednji kraj" ne smije koristiti crticu. Kada se koristi kao pridjev "front-end" treba biti crticom.

2. U programiranju i razvoju, front-end je izraz koji opisuje nekoga tko dizajnira i razvija UI (korisničko sučelje). Na primjer, razvojni programer web - lokacije rješava vizualne aspekte izgleda web-stranice i odgovora posjetitelju. Back-end programer obrađuje kako poslužitelj šalje informacije posjetitelju i obrađuje sve skripte koje obrađuju pozadinske informacije ili izvode zadatke.

3. Prednji dio je prednja strana računala ili računalne komponente.

Back-end, Front-end procesor, GUI, uvjeti programiranja, uvjeti softvera