Što je programiranje protoka podataka?

Programiranje protoka podataka, ponekad nazvano Dataflow, je softverska arhitektura u kojoj varijable imaju definiran odnos jedni s drugima. Ako se vrijednost jedne varijable promijeni, vrijednosti drugih varijabli se automatski ažuriraju. Svakodnevni primjer programiranja protoka podataka je proračunska tablica, gdje mijenjanje jedne vrijednosti automatski mijenja mnoge druge na temelju unaprijed definirane formule.

Arhitektura, Protok podataka, Programski uvjeti