Što je DASP?

DASP se može odnositi na sljedeće:

1. Kratki za prisutnost aktivnog podređenog pogona, DASP je ATA signal koji se prenosi na pin 39 koji označava je li pogon aktivan i označava računalo ako postoji slave pogon. Ako koristite stariji slave pogon s novim glavnim pogonom i ne možete ga otkriti, provjerite ima li pogon SP skakač, ažuriranje upravljačkog softvera ili razmotrite drugi kanal.

2. Kratica za Disk Anti-Shock Protection, DASP je sustav zaštite razvijen od strane Acer koji pomaže u zaštiti tvrdog diska u prijenosnom računalu od oštećenja kada je udario ili ispao.

3. Skraćeno za Dynamic Adaptive Speculative Pre-Processor, DASP je tehnologija memorijskog predtesta koju je razvila tvrtka Nvidia i koja pomaže u smanjenju latencije memorije.

Računalni akronimi, uvjeti tvrdog diska