Što je Bootstrap Loader?

Alternativno nazvan bootstrapping, bootloader ili boot program, bootstrap loader je program koji se nalazi na EPROM-u, ROM-u ili nekoj drugoj trajnoj memoriji računala. Procesor ga automatski izvršava prilikom uključivanja računala. Bootstrap loader čita boot sektor tvrdih diskova kako bi nastavio proces učitavanja operativnog sustava računala. Pojam bootstrap potječe od stare fraze "Povucite se uz svoje čizme."

Kada se računalo uključi ili ponovno pokrene, bootstrap loader prvi izvršava samotestiranje pri uključivanju, također poznato kao POST. Ako je POST uspješan i nema nikakvih problema, bootstrap loader će učitati operativni sustav za računalo u memoriju. Računalo će tada moći brzo pristupiti, učitati i pokrenuti operativni sustav.

Bootstrap loader je zamijenjen u računalima koja imaju EFI (Extensible Firmware Interface) i sada je dio EFI BIOS-a.

Pokretanje, BOOTP, Računalni akronimi, EFI, MBR, pojmovi operacijskog sustava, VBR