Što je krajnja napomena i fusnota?

Bilješka je dodatna informacija koja se nalazi na dnu stranice dokumenta. Gornji brojevi se koriste u dokumentu i fusnoti tako da čitatelj može uskladiti tekst ili riječ s dodatnim informacijama na dnu.

Primjedba je slična, ali se nalaze samo na kraju dokumenta i sadrže referentne informacije o citiranom materijalu.

Ovdje je primjer 1 fusnote.

1 Primjer koji će pomoći prikazati ispravan zapis i implementaciju fusnote.

Kao što smo već spomenuli, krajnja oznaka su dodatne informacije ili krediti na kraju dokumenta umjesto na kraju svake stranice. U nastavku je primjer završne riječi koja daje kredit kompjuterskoj nadi, web stranici i godini.

Evo primjera napomene koja navodi Izvornu nadu kao izvor

1 Zapis i primjena bilješki i fusnota (//www.computerhope.com/jargon/f/footnote.htm, 2018)

Kako umetnuti bilješku ili oznaku u Microsoft Word

Da biste umetnuli bilješku ili oznaku u programu Microsoft Word 2007 i kasnije verzije, slijedite korake u nastavku.

  1. Otvorite Microsoft Word.
  2. Unutar programa Microsoft Word postavite pokazivač na mjesto na koje želite umetnuti broj koji upućuje na bilješku ili krajnju bilješku.
  3. Na vrpci na vrhu kliknite karticu Reference .
  4. U odjeljku Fusnote, kliknite na Umetni fusnotu ili Umetni oznaku, ovisno o tome koju stavljate.

Da biste umetnuli bilješku ili oznaku u programu Microsoft Word 2003 i starije verzije, slijedite korake u nastavku.

  1. Otvorite Microsoft Word.
  2. Unutar programa Microsoft Word postavite pokazivač na mjesto na koje želite umetnuti broj koji upućuje na bilješku ili krajnju bilješku te kliknite Umetni
  3. Kliknite na Fusnote ...
  4. Odredite želite li umetnuti bilješku ili završnu riječ, a zatim kliknite U redu.

Pojmovi za obradu teksta